Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Harald Eriksson negativsamling / 1960-1962 / Skarvsjögården

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.


"Skarvsjöbyggninga", en av kyrkstugorna i Stensele

Fotograf: Harald Eriksson

I december 1961 tog Harald Eriksson med sig pennan och kameran för att göra ett reportage om "Skarvsjögården" eller "Skarvsjöbyggninga" som Stenseleborna kallade den. Fastigheten var en av två kvarvarande kyrkstugor i Stensele, som nu skulle rivas. Som man ser på bilden är det förmodligen lika mycket vinter inne i fastigheten som utanför. Vid en brand i Stensele den 2 maj 1924 brann de flesta kyrkstugor och en hel del andra byggnader ner till grunden. Texten i tidningsreportaget i VK den 11 december 1961, som beskriver kommunens tankegångar kring rivningen, kan du läsa i dess helhet under nästa bild.
Fastigheten, som uppfördes åren 1896-97, fick namnet Skarvsjögården eftersom den huvudsakligen byggdes av personer från Skarvsjöby. Vissa delar av byggnaden är troligen äldre än så. De lär härröra från en tidigare kyrkstuga som låg alldeles intill. Av de ytterligare fyra kyrkstugor som funnits i Stensele, stod den s.k. "Sundqvistbynninga" fortfarande kvar vid denna tid, medan de tre andra stugorna förstördes vid den stora Stenselebranden 1924.
 


 

Skarvsjögården blir pensionärshem

   Skarvsjögården,  en  av  de  två kvarvarande stora kyrkstugorna i Stensele, skall rivas och eventuellt bereda plats för ett ålderdomshem med  45  vårdplatser.   Stensele-municipets fullmäktige beslöt  vid sammanträde för en tid sedan, att riva  den  cirka  30  meter  långa timmerbyggnaden, och kommunen har  som  sagt  planer på att even-

tuellt utnyttja den centrala tomten för  uppförande  av  ett  nytt ålderdomshem.   Det sistnämnda ligger dock ännu bara på plane-ringsstadiet.  73-årige  förre byggnadsarbetaren  Per  Vidén, Stensele,  har  här  fattat  posto framför Skarvsjögården, som han och hans  familj  bebodde  åren 1911-1928.
Vidén, som numera har den gamla kyrkstugan  till  närmaste  granne,

kommer  inte  att  sörja dess för-svinnande,  och  han  tror  ingen annan gör det heller.
 

                                     H å d e  

 

Fotograf: Harald Eriksson 20 mars 1962

Här står Per Vidén i mitten med Sven Eriksson till vänster och Frans-Oskar Svahn till höger på fotot. De studerar Umeå Nya Tidning från den 3 november 1899 som de hittat i samband med rivningen av fastigheten. Se delförstoringen nedan!
 

"Tidning för Umeå Stad af Vesterbottens län" är underrubriken för Umeå Nya Tidning gavs ut åren 1896 - 1928. Precis som för alla andra tidningar från förr och nu är och var annonser en förutsättning för att få ekonomin att gå ihop.
 

 
© Storumansajten.se
 

Tillbaka!