Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Harald Eriksson negativsamling / 1962-1964 / Club 96

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

CLUB 96

I februari 1964 startade ett gäng ungdomar en ungdomsgård i Storuman. Stensele kommun hade köpt in "Kringlan" på Stenselevägen, den fastighet där Mannbergs konditori och bageri hade sin verksamhet innan flytten till Lyckselevägen (heter idag Blå Vägen) korsningen Stationsgatan. Harald Eriksson, lokalreporter på VK, tog några bilder och skrev en artikel om ungdomarnas satsning. Storumansajten har återskapat hela artikeln så som den publicerades i Västerbottens Kuriren den 22 februari 1964.

Målmedveten storumanungdom startade egen "ungdomsgård"

Det blev dö´trist att driva omkring på gatorna under fritiden, motiverar ledningen för Storumans yngsta förening, Club 69, sin tillblivelse. En helt obunden sammanslutning av ungdomar i åldern 14 - 21 som vill verka för en sund och kamratlig samvaro på sin fritid, och som i dagarna fått en välbehövlig samt uppskattad fristad i samhällets nya föreningsgård. En kommunalt förvärvad saneringsfastighet har tillfälligt upplåtits till ungdomsråd och barnavårdsnämnd för hemvist åt samhällets lokalbehövande föreningar.

"Håll-i-gång" har blivit en modern slogan och det har ungdomarna i Club 96 tagit fasta på.  Hålla i gång jämnåriga och likasinnade i kontrollerade men likväl fria fritidsnöjen, och helt under eget ansvar. Samling till dans, diskussioner kring problem i hem, skola och samhälle. Fritidsstudier m.m. som kan locka till samling ett par veckokvällar, sedan läxläsning eller andra vardagliga pålagor är avklarade.

 

I föreningsgårdens rökrum penetrerar Club 96 många ungdomsproblem. Här lyssnar en grupp till vaktmästare Sven Panthe och klubbledaren Roger Dernsjö, närmast från vänster.

  Bakom tillblivelsen av Club 96 ligger främst en kvartett grabbar som under hösten 1963 bildade "kilowattorkestern" The Flathers, men den ungdomsförening som bildades vid nyåret 1963 och sedan avsomnade finns också med i bilden. Den sistnämnda kom som direkt resultat av en rättegång hösten 1962, där en grupp ungdomar i samhället fick svara för en del bensinstölder. Ungdomsföreningens främsta tillskyndare flyttade från orten och verksamheten slumrade in.
 
                     Kilowattband centralpunkt
 
Kvartetten "The Flathers" löste sina fritidsproblem med musikens hjälp, någon som väl också är en dominerande faktor i den nya klubbens verksamhet. Ett 50-tal ungdomar slöt snart upp kring orkestern och aktualiserade en organiserad sammanslutning. Utsättaraspirant Roger Dernsjö ställde sig i den nya klubbens ledning, som är helt sammansatt av ungdomarna själva. Sekreterare i klubben är Lillemor Söderman, kassör Bengt Andersson, klubbmästare Per-Olof Wallström. Övriga ledamöter: Bengt-Håkan Viklund, Christer Nyström, Assar Falknert och Annika Strömkvist. Medlemsavgiften är tio kronor och antalet medlemmar begränsat till 96, om det nu skulle bli så många. Medlemsavgiften skall finansiera planerad kursverksamhet i dans, foto och bridge samt eventuellt bilda underlag för en utflyktsresa till sommaren.

                       Inga klubbslag - "håll käft."

Aktiviteten inom den nya klubben, har enligt vad dess ledning uppger även påskyndats av den inskränkning dess medlemmar - i huvudsak elever vid realskolan i Storuman - anser ha skett med klassfesterna. Där krävs numera legitimation, och elever med sin "bästis" utanför skolan, får ej ta med denna till klassfesterna som tidigare. Klubben hoppas därför att

 
lärarkåren skall ha förståelse för elevernas nya fritidsnöje. Minst en gång i veckan håller styrelsen för Club 96 sammanträde, där man resolut beslutar i sina ärenden. Inga klubbslag från ordförandens sida, men väl en uppmaning till de närvarande att hålla käft och lyssna. Att uppmaningen blev åtlydd, det kan vi intyga.
  De nya ungdomslokalerna är inrymda i konditor Mannbergs tidigare kafé- och bagerifastighet, som Stensele kommun köpt in. Fastighetens bortsanering är inte direkt aktuell, varför den ställs till barnavårdsnämndens och ungdomsrådets förfogande som föreningsgård.

                             Ordning och reda

Genom frivilliga insatser av dels ungdomarna själva och dels en byggmästare, har sådana ändringar vidtagits att butik och serveringslokal numera bildar ett stort rum. I det tidigare bageriet har iordningställts ett rökrum och i det tidigare kaféköket har kokplatta och nödig porslin installerats. Enligt den fördelning, som ungdomsrådet gjort av lokalerna, får de under tisdagar och fredagar disponeras av den nya ungdomsklubben, måndagar av schackklubben och torsdagar av SSU. Tillträde under övriga veckodagar erhålles efter hänvändelse till föreningsgårdens vaktmästare, som även ser till att meddelade ordningsföreskrifter följs.
  Ett slående namn på föreningsgården hoppas ungdomsrådet få fram genom en pristävling till vilken samhällets alla föreningar inbjudits delta. All verksamhet i gården skall i huvudsak ske genom medlemmarnas egen aktivitet, men kommunens ungdomsledare kommer dock att medverka i viss utsträckning till lokalernas slutliga uppsnyggning.
  Redan i sitt nuvarande skick fyller dock de nya lokaliteterna ett stort behov. Därom skvallrar inte minst den entusiasm medlemmarna i Club 96 låter komma till  uttryck över det nya fritidsvistet. Visserligen rimmar inte "finkostymen  och bästa

 


I kaféköket känner sig Karin Mannberg, med kaffepannan, som hemma.

 blåsan" riktigt helt med golvvaskning efter lördagskvällens dans, men de fogar sig snällt i ordningsföreskrifterna.
  - Vi är så glada över att ha fått nånstans att vara - säger de i korus och önskar främst visa sig mogna för det ansvar den självständiga vistelsen i lokalerna utgör. Medvetna om detta bör de också klara uppgiften. Åtminstone får man det intrycket, vid ett besök hos dem.

H å d e     
 

 Harald Erikssons berättarteknik i skrift är beundransvärd. Den nedre bilden med Karin Mannberg och kaffepannan är spegelvänd i originalartikeln. Den är givetvis spegelvänd även här. Båda bilderna är dessutom beskurna. Originalen kan du se nedan tillsammans med övriga bilder från fototillfället och som inte blev publicerade.
 

Detta är Oscar Mannbergs fastighet där han hade sitt kafé och bageri. Fotot har vi fått av Kurt Hamre.
 

Här sitter en stor del av gänget som var med och startade upp Club 96. Max 96 medlemmar, därav namnet, eller?
 
Kolla in askfatet! Spritreklam var inte något man reagerade negativt på trots att man hade med ungdomar från 14 år att göra.
 

På den vänstra bilden sitter Lillemor Söderman och Annica Strömqvist och gör noteringar. Kolla in dojorna! Visst är det s.k. "lappskor" tjejerna har på fötterna! Karin Mannberg kokar kaffe tillsammans med Britt-Gunnel Bergström och Majken Fredriksson.
 

Diskussionen är i full gång. Annica Strömqvist, som sitter längst till vänster, lyssnar när Roger Dernsjö och Lillemor Söderman diskuterar ett upplägg. Bengt-Håkan Viklund, fyra från vänster, håller låda för Kent Bergman och Ulf "Bagarn" Nilsson.
 

Man kan fråga sig om fondväggen i bakgrunden är ett verk av ungdomarna i Club 69 eller inte!
 

Bengt-Håkan Viklund med trumpinnar i nävarna och Roger Dernsjö med en Kent elbas hängande på magen. Är detta ett storumanband vi missat? Ann-Louise Eriksson ser i alla fall ut att trivas med sällskapet.
 

Dans på Kringlan till ett band som heter .... vad? Är det The Flathers eller någon annan konstellation?
 

© Storumansajten.se
 

 Tillbaka!