Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Harald Eriksson negativsamling / 1965-1967 / Långsjöby 1967
Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

Långsjöby byamuseum får besök av elever
från Storumans Folkhögskola samt pensionärer
Textresearch: Torbjörn Lindberg, Långsjöby
Här är några bilder som Harald Eriksson tog i Långsjöby. Gun Gustavsson är värd för Långsjöby´s Byamuseum. Denna sommar gick "vuxenelever" och pensionärer från hela Sverige som ville bekanta sig med Norrland och dess kultur och miljö på Folkhögskolan i Storuman. De bodde på internatet i byggnaden intill skolan. På bilden ovan ser vi elever från Storumans Folkhögskola och pensionärer på väg in i byggnaden som finns kvar än i dag men som är i behov av upprustning.
Kurt Hamre har nyligen varit i Långsjöby med sin kamera och dokumenterat byggnaden som den ser ut idag. Till bilderna!
 
Folkhögskolans rektor Åberg, men armarna bakom ryggen, ser till att alla kommer in ordentligt.
 
 

Evald Gustafsson demonstrerar hur skohöets egenskaper skall vara när det är som bäst.
 

Gun Gustafsson, damen med blommig klänning, tar sig också en titt på skohöet. Damer omkring henne är inte identifierade men flickan till höger i bakgrunden är fröken Inga-Britt Sedholm från Forsmark.
 

Torbjörn Lindberg från Långsjöby berättar:
 
Det gamla timrade huset har i tidigaste folkmun kallats "östträgår´n" av den anledningen att den förste bonden i Långsjöby, Johan Andersson, hitflyttad från Mjödvattnet, Burträsk, delade upp sitt stora hemman i tre delar och denna del blev den östra. Det fanns med andra ord en del i mitten och en del i väster. Sedermera kallades denna gård för "Gamm-Bergströms". Gården övergick i Gustavssons ägo när P-G Gustavsson gifte sig med Johannes Bergströms dotter Dagne.  Hon var en verklig arbetsmyra och kan ses i olika aktioner på Langvattnets hemsidas gamla bilder. Dagne och P-G fick många barn. Ingvar är gift med Gun. Evald är gift med Rut. Karl-Oskar är gift med Erie.  Sedan en lång radda flickor varav en del är i livet. Nuvarande ägare till det gamla huset är Ingvar och Guns barn.


© Storumansajten.se
 

Tillbaka!