Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Blaiken Skola

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

Januari 1935


Fotografen är okänd!

Detta klassfotografi har vi hämtat ur Iréne Walfridssons familjealbum. Hennes familj kommer från Kyrkberg och förmodligen har hon en eller flera släktingar i denna klass. Bilden är tagen i Blaikenskolan i januari 1935. Som synes är det en blandklass, d.v.s. flera årskurser hade lektion samtidigt i samma klassrum med en lärare. Man skulle kunna tro att fotografen sagt till eleverna att sitta absolut still, titta in i kameran och knäppa händerna. Det är inte alls säkert att hela klassen är med på bilden. Observera fotogenlamporna som hänger i taket.  Finns skolbyggnaden kvar? Hör av dig och berätta mer!
●  (29/1 2012) Elin Söderman och Henny Pante, syskon födda Israelsson som båda gick i skola i Blaiken när det begav sig, har namngivit 8 elever på fotot samt efternamnet på lärarinnan. Elins dotter Lillemor Viklund, Storuman, berättar följande:
- Skolbyggnaden finns kvar än idag och är bostad åt någon tror jag. Mamma Elin gick fem år i skola i Blaiken. Hon är född 1925. Hon bodde inackorderad hos Konrad Persson, Ersmark Blaiken, tillsammans med 6 andra barn. Mamma är från Laisbäck och hette Israelsson som flicka. Hon gick ett halvår i skola i Laisbäck i det hus som Patrik Olovsson äger idag. Sedan gick hon  i Blaiken fram till och med sjätte klass. En kort tid hade hon fröken Lindkvist som lärare och sedan blev det Märta Grenbäck resten av skoltiden. Märta var jättesnäll med barnen. De brukade tävla om vem som skulle få bära in ved till henne. Mamma har bara bra minnen av Märta och hade kontakt med henne även senare i livet.

 


 

Ca. 1944 - 1946


Fotografen är okänd!

Detta kort har vi fått låna av Birgitta Fogelvik (född Grenbäck). Det är taget utanför skolan i Blaiken. Fotografiet finns i lärarinnan Märta Grenbäcks samling. Märta, som var mor till Birgitta, kom till Blaiken som lärare i B-skolan. 1947 flyttade Märta och hennes make Bo Grenbäck till Storuman där hon tjänstgjorde som folkskollärare för årskurs 4 - 6 på Storumans Folkskola som sedermera fick namnet Centralskolan. Byggnaden finns inte kvar idag. Hör av dig om du har mer information om detta fotografi.
  (28/1 2012) Lillemor Wiklund känner igen och har namngivit tre av sina mostrar (Henny, Adele och Göta Israelsson från Laisbäck) och har kanske mer på gång genom sin mor Elin Söderman och Henny Pante som förmodligen också har bra kunskaper om detta fotografi.
  (29/1 2012) Henny Pante (2-15) har namngivit nästan alla på fotot. Det saknas namn på 4 elever samt lärarinnan. Eftersom Henny är född 1933 och ser ut att vara 11 - 12 år på fotot kan vi gissa att fotografiet är taget någon gång mellan åren 1944 och 1946.
●  (15/11 2012)  Gunilla Bäcklund som bor i Örnsköldsvik tycker sig känna igen sin fars bror på detta kort. Hennes far heter Kurt Bäcklund (2-1) och hans bor är Jan-Erik Bäcklund (2-9).

 


 

Skolbarn i Blaiken 1952


Fotografen är okänd!

Oliver Hedestig från Täfteå har bidragit med detta vintriga skolfoto från 1952. Vi har inte namngivit alla ännu och väntar på ditt mejl där du berättar vilka du känner igen på fotot.
●  (18/9 2012) Lotten Semrén, Storuman, har identifierat Göta Norman (18) som lagade mat åt skolbarnen. Hennes son Svante (10) finns också med på fotot. Tjejen i nedre raden, fyra från höger, kan vara Karin Lindberg. Gunnar Knutsson (11) är kusin med Lotten. Den långe mannen längst bak är Rune Hestner från Slussfors.
●  (7/11 2012) Oliver Hedestig har identifierat resterande elever utom killen nr 12 som fortfarande är okänd.


Angående Rune Hestner från Slussfors hittades följande inlägg från 2011 på webbsidan "Funbeat":
 
- Annars kom jag att tänka på min gamla lärare Rune Hestner som var ordförande i Smålands Idrottsförbund. Han var född i Storuman och gick i en sådan där liten byskola där alla årgångar gick i samma klass. På gymnastiken vann han alltid, även över sina äldre kamrater och oavsett vilken idrott det gällde. När han fick frågan om han ville ställa upp i Västerbottensmästerskapen i friidrott så svarade han ja. När han då fick frågan om vilken gren han ville tävla i blev han konfunderad eftersom han inte kunde bedöma vilken disciplin han var bäst i. Så han ställde helt enkelt upp i allihopa, vann hälften av dem och kom 2:a och 3:a i resten.
 
Rune Hestner, som gick bort i mars 1997 71 år gammal, var under lång tid ordförande i Smålands Idrottsförbund.
 


 

Skolbarn i Blaiken 1953


Fotografen är okänd!

Här är ytterligare ett foto från Oliver Hedestig. Trots skidstavarna på väggen är det ingen snö så vi gissar att fotot är taget på våren. Även här väntar vi på ditt mejl där du berättar vilka du känner igen på fotot.
  (13/9 2012) Hans Jonasson (16) från Renberg har mejlat in och berättat vilka namn som döljer bakom resp. ansikte på klasskortet ovan. Han har även sina två syskon Solveig (8) och Harry (13) med på samma fotografi. Lärarinnan heter Ingrid Knutsson. Hans Jonasson gick klass 1 och 2 i Blaiken skola åren 1952 till 1954.
 


 

Skolbarn i Blaiken 1954


Fotografen är okänd!

Här är ett fint kort taget i Blaiken 1954. Fotot har vi lånat av Lise-Britt Lindberg i Långsjöby. Det är skolbarn som poserar på skolgården utanför skolan. Oliver Hedestig berättar att skolan i Blaiken var en så kallad "B-skola", vilket innebar att man bara tog in nya elever vartannat år. Eftersom Oliver började första klass i Blaiken 1950 kan vi då dra slutsatsen att detta foto är taget 1954. Eleverna på skolan i Blaiken gick detta år i klasserna 2, 4 och 6. Oliver berättar vidare att det alltid var eleverna som fick bära in ved till kaminen som värmde upp skollokalen under den kalla årstiden. Flickorna hade syslöjd som skolämne men det fanns inte några lektioner i träslöjd för grabbarna så även de fick gå på syslöjden. Oliver berättar att han tappat räkningen på de antal grytlappar som han tillverkade på slöjdlektionerna i Blaiken.

 
Hör av dig om du känner igen de två elever som ännu inte är fullständigt namngivna!

●  (16/3 2012) Oliver Hedestig (14) har i ett mejl levererat namn på alla skolkamrater utom två. Dessutom berättar han att huset i bakgrunden är hans föräldrahem när de bodde i Blaiken.
●  (19/5 2012) Iréne Walfridsson från Blaiken berättar att killen längst till höger i nedre raden (12) är hennes kusin Krister Ardlin, bördig från Blaiken.

 


 

Söndagsskola i Blaiken


Fotografen är okänd!

Söndagsskola i Blaiken. Året är inte fastslaget men en gissning att detta kort togs i mitten av 1950-talet känns riktigt. Vi har fått låna detta kort av Lise-Britt Lindberg i Långsjöby. Alla på kortet är identifierade av Helén Vägstam och Oliver Hedestig som själv är med längst bak i mitten på kortet. Visst brann byggnaden ner så småningom?

●  (11/6 2014) Oliver Hedestig i Täfteå kommenterar:
- Ja, det står kvar och detta kapell byggdes efter det att det gamla kapellet hade brunnit ner. Det gamla kapellet var beläget nordväst om mitt föräldrahem. Efter branden finns fortfarande grunden kvar där gamla kapellet fanns. Grunden finns i närheten av där Iréne Walfridsson bor idag.

 
© Storumansajten.se
 

Tillbaka!