STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:

VYKORT

Uppdaterad 2019-03-19
●  = Nyinlagda vykort (Alla vykort öppnas i nytt fönster!)Storuman

Centrum 1970-talet

Tranor på torget

Tranor på torget 

Tranor på torget 

Parti från Storuman 

Centrum tidigt 60-tal 

Flygfoto över centrum

Flygfoto över Storuman
1948

Läkarmottagningen
Storuman

Kommunalhuset 

Caltexmacken 

Storuman flerbildskort 

Järnvägshotellet

Parti av Storuman

Kommunalhuset

Gamla Posthuset

Parti av Storuman Järnvägsgatan 

Flygfoto över Vallnäs

Luspviken mot Röbro 

Parti av Storuman Nygatan

Parti av Storuman
Skolgatan

Storuman flerbildskort

Luspviken

Storströmmen 

Flygfoto Storuman

Vy mot Luspsjön

Sågnäset-Luspholmen

Storumansjön

Vintermotiv flerbildskort

Gamla Posthuset Vinter 

Gamla Posthuset Sommar

Flygfoto Storuman Centrum

Flygfoto Vallnäs 

Flygfoto Storuman Centrum

Flygfoto Vallnäs

Flygfoto Storuman Centrum 

Flygfoto Vallnäs

Flygfoto Storuman Centrum

Hälsning från Storuman 

Storuman flygfoto 

Storuman
Lapplands Hjärta

Storuman flerbildskort 

Kommunhuset och tranorna

Vy över Vallnäs Storuman
Storuman flerbildskort  Storuman flerbildskort  Flygfoto över Vallnäs 70-tal
Läkarbostaden och realskolan 
Parti över Storuman
20-tal
Järnvägshotellet  Järnvägsgatan och
Järnvägshotellet
Storuman flerbildskort  Järnvägsgatan 1930-talet  Storuman flerbildskort

Järnvägshotellet i
Storuman

Storuman flerbildskort 

Storuman flerbildskort 

Storuman trippelkort 

Storuman
Flygfoto

 

 

Storuman Camping och Badsjön

Campingen flerbildskort

Campingen 1967 

Campingen tidigt 1960-tal

Campingen flerbildskort

Campingen flerbildskort 

Campingen tidigt 1960-tal 

Badsjön

Camping och badsjön

Storumans Camping
1970-talet

Badsjön på 1970-talet 

Camping och badsjön 

Trampolinen Badsjön 

 

Järnvägen/Inlandsbanan

Rälsbuss på väg
Storuman
Storumans
Järnvägsstation 1950-talet
Storumans
Järnvägsstation 1923
Järnvägshotellet
i Storuman
Storumans
Järnvägsstation 1946
Ånglok vid lokstallarna

Ånglok E1189
vid lokstallarna

Storumans
Järnvägsstation

Storumans
Järnvägsstation 1981

Järnvägsstationen
Storuman

Parti av Storuman
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Storuman

Järnvägsstationen
Storuman

Stationshuset
Storuman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolor

   

●  Lekskolan i Storuman

●  Gunnarns skola
1950-talet

●  Gunnarns skola

Folkhögskolan i Storuman 

Lekskolan

Café i f.d. Lekskolan

Realskolan i Storuman 

Skytteanska skolan
i Tärnaby

Folkhögskolan Storuman

Folkskolan i Storuman

●  Umnäs folkskola

Skogsbruksskolan på
Vallnäs i Storuman 

Folkhögskolan Storuman

           

Vyer och natur

Mete i Storbäcken
1905

Bojtikken med
sjön Virisen

Blå Vägen
Via Lappia
Blå Vägen
Via Lappia
Blå Vägen
Europaväg 79

Vy från Utsikten
Stenseleberget

Vy från Utsikten
Stenseleberget

Vy från Utsikten
Stenseleberget

Gardikforsen

Gardsjöbäcken 

Järnvägsbro över Umeälven

Skidstugan på
Stenseleberget

Gardsjöbäcken

Okänt motiv 

Luspen
Storuman

Delta vid Umeälven 

Turistbåten "Äran"
vid ångbåtsbryggan

Landsvägsbron
över Umeälven

Vy från Utsikten
Stenseleberget

Flygfoto över Luspsjön
och Luspviken

 

 

 

 

 

Kyrkor, kapell, missionshus och annat relegiöst

●  Gunnarns Missionshus

Stensele kyrka

Stensele kyrka 

Stensele kyrka

Stensele kyrka

Stensele kyrka 

Storumankyrkan

Tärnaby Kyrka

Stensele kyrka 

Stensele kyrka 

Stensele kyrka 

Stensele kyrka 

Gudhus i Tärna 

Stensele kyrka

Kyrkor flerbildskort

Kåtakyrkan Storuman 

Stensele Kyrka Interiör 

Stensele Kyrka Interiör 

Stensele kyrka

Voijtjajaure kapell 

Stensele Kyrka Interiör

Stensele Kyrka

Parti av Stensele

Stensele Kyrka 

Stensele Kyrka Interiör

Stensele Kyrka Interiör

 

 

 

 

 

Stensele

       

Stensele
Flerbildskort

Bofasta samer i
Stensele

Gamla ålderdomshemmet 

Stationshuset i
Stensele

Parti av Stensele 

Gamla Sjukstugan
Stensele

Parti från Stensele

Stensele Kyrkan

Flygfoto över
Stensele

Prästgården
Stensele

Stensele Storgatan 

Stensele

Stensele skolhus

Parti av Stensele
Vinter

Nya sjukstugan
Stensele

Utsikt mot Stensele

Flygfoto över
Stensele

Stensele vid Umeälven

Vy mot Stensele

Sjukstugan
Stensele

Parti av Stensele 

Komministergården
Stensele

Arbetsstugan
Stensele

Mejeriet
Stensele

Flygfoto
Stensele 1937

Flygfoto
Stensele 50-talet

Stensele Storgatan
och kyrkan

Stensele kyrkoplats
Parti från Stensele
1940-talet
Bofasta samer
i Stensele
Parti av Stensele 

Stensele
Flerbildskort

 

Tärnaby och Hemavan●  Laisaliden Tärna Lappland
●  Tärnaby flygfoto
●  Tärnaby fjällvärld
●  Bro över Ume älv i Tärnaby
●  Tärnaby 1991
●  Tärnaby utsikt mot Ryfjället
●  Tärnaby Norra Storfjället
●  Häst och vagn i Tärnabyfjällen 1918
●  Tärnaby kyrka
●  Tärnasjöns utlopp och Norra Storfjället
●  Tärnaby och Essomacken
Fra Taernaby, Sverige
Flygfoto över
Tärnaby
Fjällberg Stenmark
och Strand
Ingemar Stenmark
IK Fjällvinden
Skytteanska Skolan
Tärnaby 1905

Stuoevare

Hemavan

FBU-gården Hemavan

Hemavan flerbildskort

Hemavan utsikt mot
norska Oxtinderna

Norra Storfjället i
Vindelfjällsmassivet

Ryfjället 

Segelflyg i Hemavan 

Syterbäcken

Kåtaviken 

Överuman Tärna 

Tärna fjällvärld

Hemavans Högfjällshotell

Tärnaby flerbildskort

Tärnaby

Tärnaby vintermotiv flerbildskort

Sånninggården
Klippen

Sånninggården

Bleriken

Ängesdal Björkvattnet

Tärnaby Fjällhotell 

Tärnaby

Hälsning från Tärnafjällen

Tärnaby 

Tärnaby
flerbildskort

Tärnaby

Tärnaby 1948

Arefjället Tärna

Utsikt från Kåtaviken

Överuman

Tärna Kyrka och Ryfjället 

Tärnafjällen flerbildskort 

Tärnaby i
vinterskrud

Laisalidens fjällhotell

Laisaliden

Hemavans högfjällshotell

Laisaliden

Laisalidens
Fjällhotell

Laisaliden 

Laisaliden

Laisaliden

Nuolpen Laisaliden

Nuolpen
Laisaliden

Ren som betar

Syterbäcken

Överuman
Tärnafjällen

Bro över Umeälven
Klippen

Tärnaby
Fjällstation

           

Ingemar Stenmark
IK Fjällvinden

Ingemar Stenmark
IK Fjällvinden

Ingemar Stenmark
IK Fjällvinden

Yttervik

Hotell Laxfjället 

Tärnaby vy mot Ryfjället

 

Byakort

Gunnarn från
Järnvägsstationen
Flygfoto över Gunnarns
skola
Vy över Abborrberg  Björkvattsdalen 

Skarvsjöby 

AB Granbergs Diverseaffär
i Barsele

Abborrberg
Bojtikken med sjön
Virisen
Åskilje - Bro över
Umeälven
Parti av Barsele 

Ajaure 1960-talet 

Fjällparti från
Forsmark

 

 

 

 

 

Barseleflygfoto

 

Övriga kort

Frälsningssoldater

Bussdiligens 

Bussdiligens

Bussdiligens 

 

 
           

STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN