Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Vattenfall / Gejmån

GEJMÅN - BLERIKEN - GARDIKFORS - AJAURE

Här följer ett utdrag ur häftet "Tekniska uppgifter" som Statens Vattenfallsverk gav ut i samband med regleringen av Gejmån, Abelvattnet och Bleriken. Arbetet med Gejmåns kraftstation påbörjades 1966 och blev tagen i drift i november 1969.

<<< Karta över Umeälvens dämningsområde >>>
 

Gejmåns kraftstation är belägen i älven Gejmån, som är ett källflöde till Umeälven inom fjällregionen i dåvarande Tärna kommun. Tärna var egen kommun från 1904 fram till 1970 då man gick samman med Storuman. Gejmån, som avvattnar Arevattnet, Ropen, Abelvattnet och Bleriken, mynnar ut i sjön Övre Björkvattnet. Fallhöjden mellan Bleriken och Övre Björkvattnet är 250 meter. Vattenföringen vid kraftutbyggnaden är 25 m3 och effekten 65 megawatt. Energiproduktionen räknades till 280 gigawatt/år och efter full utbyggnad av dammanläggningen uppe i Abelvattnet (400 miljoner kubikmeter) ökades produktionen per år med 133 gigawatt. Avloppstunneln till Över Björkvattnet är 1040 meter lång med en area av 28 m2. Det fraktades bort 29000 m3 berg vid färdigställandet av avloppstunneln.

Under 2007 började man planera för ett nytt kraftverk uppe vid Abelvattnet. Men det lär dröja innan man får starta bygget eftersom miljökonsekvensbeskrivningen ställer mycket höga miljökrav. Tänk om man hade haft samma höga krav när man planerade dämningen av Storumansjön - Då hade det kanske runnit lite vatten i den gamla fåran vid Forsnacken.
 

Materialåtgång vid bygget av Abelvattnet och Gejmån:

Betong: 4900 m3
Cement: 1500 ton
Armeringsjärn: 300 ton
Betongformar: 12000 m2
Jordschaktning: 40000 m3
Bergsprängning: 265000 m3
Fyllning: 155000 m3
 
Här arbetar man med förskäringen av tillfartstunneln till kraftstationens maskinsal.
 
Vägen upp till Abelvattnet byggs.
 
En unik bild från det provisoriska samhället AJAURE. Här bodde det ett stort antal barnfamiljer som alla var beroende av Vattenfall. Man hade också byggt ungkarlsförläggningar för ett 60-tal män. Volvo PV ser ut att vara årets bil i byn. Piskställningen till vänster i bild är ett av dom typiska attribut som fanns där Vattenfall byggde upp sina arbetarsamhällen. Husen man reste kallades för "vattenfallsbaracker". Man byggde även gemensamhetsanläggningar i området såsom tvättstugor och en mäss, där man serverade restaurangmat och ordnade danskvällar. Bilden är från slutet av 50-talet.
 
Kåtafallet som det såg ut innan regleringen
 

Foto: Sören Hellqvist
Ett parti av Gejmån som den ser ut 2007. På detta ställe är älven inte större än en bäck så man kan med lätthet vada över.
 

Foto: Sören Hellqvist
Så här ser det ut vid Ajauredammen 2007.
 

Foto: Sören Hellqvist
Flottningsrännan och den gamla älvfåran är tom på vatten eftersom det leds genom kraftverkets turbiner och vidare ut genom en annan avloppstunnel.
 
LITE KURIOSA OM ÖVRIGA KRAFTVERK LÄNGS UMEÄLVEN
  UMLUSPEN KRAFTSTATION
Påbörjades sommaren 1953. De båda aggregaten togs i drift den 27 juli resp. den 22 oktober 1957.  Man byggde 42 provisoriska hus med sammanlagt 97 lägenheter omfattande 241 rum och 97 kök. Man byggde även 12 ungkarlshotell med 359 sängplatser. 8 av ungkarlshotellen inrymde kocklag. Man köpte därutöver in 6 permanenta hus i Storuman. Man byggde även ett småstugeområde med 53 stugor. En tjänstemannamäss med matsal och 11 gästrum byggdes där nuvarande Hotell Toppen ligger. 
 
STENSELE KRAFTSTATION
Bygget påbörjades hösten 1957 och togs i drift i oktober 1960. Det provisoriska samhället man byggde i Stensele bestod av 1 hus med 4 st 2-rumslägenheter. 2 ungkarlsbostäder med sammanlagt 30 rum för 60 man. I övrigt utnyttjade man de bostäder man byggt i Storuman.
 
  GRUNDFORS KRAFTSTATION
Påbörjades hösten 1953 och transformatoranläggningen togs i drift den 17 november 1957. Generatoraggregaten startades upp 21 mars resp. den 16 juni 1958. I Grundfors byggdes 16 hus för permanent boende. Därutöver byggdes 18 provisoriska hus med 47 lägenheter om sammanlagt 111 rum och 47 kök. 40 stycken småstugor tillkom också. 11 ungkarlsbostäder med 321 platser blev också till. Mäss, post o telebyggnad, Folkets Hus, affärsbyggnad, lekskola och en brandstation stod också klart 1954.
 
  GARDIKFORS KRAFTSTATION
Påbörjades i slutet av år 1959 och första aggregatet togs i drift hösten 1963. Flertalet arbetare bodde i det samhälle som byggts i Ajaure. Det var 31 egnahem om 2 - 3 rum och kök. 19 hus med totalt 39 lägenheter från små "ettor" till 5 rum och kök. 9 ungkarlsbostäder med 135 rum för 260 man. Dessutom 10 byggnader med tjänstemannamäss, skola, affärshus m.m. Men man byggde 5 provisoriska hus med 75 rum i Gardikfors. Man uppförde också 3 permanenta hus med 3 rum och kök.
 
Storumansajten skänker ett stort tack till Bengt "Junior" för detta värdefulla dokument!
 

©
Storumansajten.se
 

Tillbaka!