Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Olssons Värme

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.


Fotograf: C-O Nilsson
 

Fotograf: Harald Eriksson

Företagets ägare och VD Gunnar Olsson (2:a från vänster) tillsammans med några av sina anställda. Fotot är taget 1962.
Hans-Olof Wik i Boden har mejlat in till redaktionen och berättat att hans far Martin Wik jobbade som verkmästare hos Olssons Värme i Storuman. Han står längst till höger på fotografiet. Hans-Olof tycker sig komma ihåg att mannen längst till vänster heter Göte Nyström. Sen har vi fått namn på damen med armarna i kors. Hon heter Birgitta Lidman.
 

Fotograf: Harald Eriksson

Detta foto är taget 1961 i samband med företagets taklagsfest och inflytt till de nya lokalerna på Lyckselevägen intill Shellmacken. Från vänster ser vi Bo Lindblad som var kamrer för Stensele Kommun och till höger står Gunnar Olsson. Mannen i mitten har vi inte kläm på vem det är.

Gunnar Olsson omkom i en flygolycka den 3 mars 1963
Här nedan kan du se och läsa den artikel som VK publicerade den 4/3 1963.
 

 

Planet tycks vid landningsförsöket ha kört rätt ned i isen, och främre delen var fullkomligt demolerad. Olyckan inträffade på
sydändan av den halvmillånga sjön Övre Ältsvattnet.

 
Flygstörtning   på   fjällsjö
Känd storumanbo förolyckad


Den förolyckade 44-årige fabrikör Gunnar Olsson, Storuman

   Sorsele  (VK)  44-årige fabrikören Gunnar Olsson, Storuman, omkom när han med sitt sportflygplan störtade på fjällsjön Övre Ältsvattnet på söndag förmiddag. Han var ensam i planet och olyckan blev bekant först på måndagen, då en pilot från AB Norrlandsflyg, Gällivare på spaningstur upptäckte det störtade planet.
   Med helikopter försökte landsfiskal Filip Gerhardsson, Sorsele, på måndagen att föra den omkomne till bebodda trakter, men vädret försvårades åter hastigt, och den förolyckade satt så svårt fastklämd i planet att försöket att ta loss honom måste avbrytas.
   Hur olyckan gått till är obekant, men en same från Ammarnäs, som på söndag morgon uppehöll sig vid Ältsvattnet uppger att det då var det sämsta tänkbara flygväder. Övre Ältsvattnet ligger fågelvägen fem mil från Ammarnäs och inom Sorsele socken, helt nära riksgränsen. Olsson förde ett tresitsigt plan av märket Auster. Det var hans eget plan. Han gav sig iväg från Storuman vid 9-tiden på söndag morgon och då var det fins flygväder. Planet medförde proviant och en transistorradio till den ripjägare som Olsson skulle besöka.
   Under helgen hade AB Norrlandsflyg från Gällivare uppstigningar med ett plan i Storuman. När Gunnar Olsson inte hördes av mot aftonen gav sig föraren av planet från Norrlandsflyg iväg för att söka honom. Han kunde dock inte flyga längre än till Tärna där mötte så dåligt flygväder, att han måste vända.

   När han på måndag morgon gjorde om försöket var flygvädret bättre och då upptäckte han på Övre Ältsvattnet Olssons havererade plan där Olsson hade omkommit. Han satt fastklämd i den hoptryckta förarkabinen.
  
Föraren från Norrlandsflyg flög därefter tillbaka till Storuman och underrättade polismyndigheterna. Eftersom sjön ligger inom Sorsele socken blev det landsfiskalen i Sorsele, Filip Gerhardsson, som fick ta hand om fallet. Han rekvirerade helikopter från Räddningskåren i Umeå. Den anlände till Sorsele vid 16-tiden på måndag. Med helikoptern flög sedan landsfiskalen upp till fjällsjön för att närmare undersöka omständigheterna kring olyckan och skaffa ned den omkomne.
                       Ingen  fanns  vid  sjön
                        när  olyckan  hände
   Endast en person uppehöll sig vid fjällsjön vid helgen och det var samen Oskar Persson, Ammarnäs, som alltså var den ende som kunde ha blivit vittne till olyckan. Han lämnade dock sjön redan vid 7-tiden på söndag morgon för att på skidor ta sig hem till Ammarnäs. VK fick där kontakt med honom på måndag middag.
   Persson har en liten stuga däruppe vid fjällsjön, där han bott hela vintern medan han jagat ripa och fiskat. Han var väl bekant med Gunnar Olsson, som med sitt flygplan hade besökt honom en gång tidigare i vinter - i mitten av februari - och även föregående år.
                        Någon  viss  dag
                          var  ej  avtalad
De hade då avtalat, att Olsson skulle komma
 

upp med sitt plan till sjön även i början av mars, bl a för att hämta ripor och fisk. Någon dag var dock inte bestämd och Persson kunde därför inte veta att det skulle bli just den här dagen.
                 Tätt  snöfall  på  söndagen
   På söndag morgon var det sämsta tänkbara flygväder där uppe, säger Persson. Det blåste visserligen inte så kraftigt, men det var tätt snöfall. Man betecknar sikten som lika med noll. Något flygplan hade han inte hört av under sin skidtur ned till Ammarnäs. Det var först vid samtalet med VK som han fick kännedom om olyckan.
                     Den  fastklämde  måste
                     lämnas  kvar

   När helikoptern med landsfiskal Gerhardsson på måndagsaftonen kom fram till Ältsvattnet  visade det sig vara mycket svårt att få loss den  omkomne fabrikör Olsson ur det havererade

planet. Vädret på fjällsjön blev också så hotande, att helikopterföraren ansåg det säkrast att flyga till Tärna och övernatta där.
 


   - Det var en ruskig syn, berättar landsfiskal Gerhardsson när VK fick kontakt med honom på kvällen. Planet står med nosen nertryckt rakt mot isen och med stjärten i luften. Det är illa tilltygat. Kabinen är hoptryckt och där sitter Olsson fastklämd. Man måste såga sönder sätena för att få loss honom och det blir en drygt arbete. Döden måste ha varit ögonblicklig.
   - Det är givetvis svårt att få en säker teori om hur olyckan gått till, fortsätter landsfiskalen, men tydligt är att planet kommit in över sjön norrifrån och försökt landa mot sydändan av sjön, dvs i dess nedre del. Det bör nämligen vara vid landningsförsök som olyckan skett. Planet ligger ungefär en kilometer från sydändan av sjön, som är cirka en halv mil lång.
                        Flygare  sedan  1959
   Fabrikör Gunnar Herbert Olsson var född i Sunne, Värmland, år 1918 och kom till Storuman år 1943 som svetsare. Året därefter etablerade han sig som värme- och sanitetsentreprenör, en rörelse som expanderat och för ett par år sedan omvandlades till aktiebolag.
   Fabrikör Olsson tog flygcertifikat år 1959 och har sedan flugit eget plan regelbundet. Han var också delägare i AB Norrlandsflyg i Gällivare. Fabrikör Olsson har gjort sig känd som en driftig företagare samt en redbar och uppskattad person, vars hastiga bortgång väckt djup förstämning i vida kretsar. Närmast sörjande är makan Clary, född Johansson, dotter och son samt fyra syskon.


 

Red. anm.: Artikelns layout är av tekniska skäl inte identisk med originalet men texten är i exakt ordalydelse med detsamma.

Den 22 mars 1960 fick C-O Nilsson i uppdrag av Gunnar Olsson att ta detaljfotografier på flygplanets skidor och infästningar. Vi vet inte syftet med dessa foton men ovan ser du en bild på höger skidas främre del och en delförstoring av kontrollmärket som visar när senaste typbesiktning gjordes.
 © Storumansajten.se