Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Harald Eriksson negativsamling / 1968-1969 / Flottning i Paubäcken

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

Samtliga foton: Harald Eriksson

   Paubäcken var precis som många andra biflöden till Umeälven en viktig led för att föra avverkat timmer nedströms mot kusten. Flottningen bidrog dessutom till att förse vattenlevande djur och fiskar med extra föda som revs upp när timmerstockarna slog i stenar och rörde upp växter och annat från botten och strandlinjer. På bilden ovan och nedan ser vi en del vad som krävdes av dessa flottare när en timmerbröt hade fastnat på sin väg nedströms. Det var ett hårt arbete som krävde bra muskler och god fysik. Man kan anta att de flesta som säsongsjobbade med flottning hade många års erfarenhet. Flytvästar och andra räddningsplagg verkar inte ha varit på modet.
 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vet du vilka som var med och flottade i Paubäcken? Hör av dig så att vi kan komplettera bilderna med namn.
Anci Abrahamsson i Pauträsk har identifierat sin bror Kjell-Gustaf och några till bland bilderna. Tord Önnestig och Kjell-Gustav Abrahamsson har också bidragit med namn. Tack för det!
Det saknas fortfarande namn på en del som är med på bilderna ovan. Hör av dig till redaktionen om du känner igen någon eller några på bilderna!
 

Här nedan har vi plockat fram fakta om området som det gäller idag:

Storlek: 793 ha
Beslut: 2000

Området är skyddat i Natura 2000-nätverket på grund av följande förekomster:
Naturtyper:
· Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor
· Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
Djur:
· Stensimpa (Cottus gobio)
· Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Ett av Sveriges största bestånd av flodpärlmussla

Paubäcken är centralt belägen i länet på gränsen mellan Lycksele och Storumans kommun. Den har sitt ursprung i Stöttingfjället och är ungefär 33 km lång och har 45 tillrinnande biflöden. Bäcken utgör ett av de större biflödena till Umeälven. Närmast bäcken dominerar lövskog, främst björk och al.

Paubäcken hyser ett av Sveriges och Europas största kända bestånd av flodpärlmussla, vilket är det främsta skälet till utpekandet.
 


© Storumansajten.se
 

Tillbaka!