STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNDu är här:(Fotot är i original svartvitt!)

Bilkårister i Stensele 1971. Ordförande vjar Vana Mörk som sitter längst till höger på fotot. Övriga från vänster: Mona Johansson, Berit Sarlin, Birgit Gustafsson, Storuman och Magnhild Ardlin.


I Wikipedia kan man läsa följande om Bilkåren:
Sveriges Bilkårers Riksförbund eller Bilkåren är en svensk frivillig försvarsorganisation som har till uppgift att rekrytera och utbilda till det militära försvaret. Dessutom har Bilkåren civila avtal för samhällets krishantering, där Svenska Kraftnät, Energimyndigheten och kommunerna är aktörer ur samhällets krisberedskap. Organisationen har cirka 5000 medlemmar fördelade på lokala kårer över hela landet. Organisationen bildades 1939 av Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté och fick 1942 namnet Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund (SKBR). Ända fram till 2009 var föreningen endast till för kvinnor men efter ett extra riksmöte beslutade man att även män skulle antas och därför ändrades namnet till Sveriges Bilkårers Riksförbund eller helt enkelt Bilkåren.STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN