STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Folkskolan (Centralskolan)

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

<

Uppdaterad 2018-04-21

Här inbegriper vi klassfoton från "Allmänna Folkskolan", "Centralskolan" och "Backskolan".


Storumans Folkskola läsåret 1936-37

Fotografen är okänd!

Bilden insänd av Lars-Göran Mattsson. Alla elever är namngivna. Det var "100 % huvudbonad på" som gällde när fotot togs.

1. Georg Olsson (lärare)   2. Oliver Andersson   3. Jan-Gustaf Norman   4. Nils Norberg   5. Kerstin Bredén   6. Adele Gustafsson   7. Sture Forsberg   8. Ragnhild Eliasson   9. Erling Andersson   10. John Eriksson   11. Mary Fackel   12. Elsy Rosenberg   13. Anna Rosenberg   14. Sven Andersson/Panthe   15. Siri Jansson   16. Siri Lindberg   17. Ada Edvardsson   18. Lilian Eriksson   19. Stig Karlsson   20. Harry Persson   21. Lars Johansson   22. Gun-Britt Selmersson   23. Leopold Olovsson   24. Mannfred Andersson   25. Rane Mattsson   26. Bo Mattsson


Klass 1 och 2 - Storumans Folkskola  vårterminen 1939

Fotografen är okänd!

Detta gamla klassfotografi har vi fått av Lennart Pettersson** som bor i Tierp i Uppland. Han växte upp i ett av de gamla betjäningshusen som SJ lät uppföra och som fortfarande finns kvar som K-märkta fastigheter på samma plats. Killen längst upp och fyra från höger heter Gunnar Lundkvist och bor kvar i Storuman. Några andra som Lennart namngivit är Karin Hamre, Maria Kihlgren, Ingvar Berg och Barbro Erhardsson, Själv står han i mitten till höger med svart hjälmmössa på huvudet. Lärarinnan för denna klass torde ha varit fröken Ödlund som bodde på Zackrisvägen. Herman Lindholm tog över i fjärde klass och ersattes av fröken Nilsson-Stig när Herman ryckte in i det militära under beredskapen. Denna klass fick så småningom flytta till nya lokaler vid Röbro*, eftersom folkskolans lokaler behövdes för militära ändamål.
Ett besök hos Karin Thorsson Hamre den 25/6-08 skingrade mystiken kring några frågetecken. Nu är det bara 1 oidentifierad elev kvar.

1. Kerstin Myräng  2. Vem är detta?  3. Knut Jacobsson  4. Ingrid Johansson   5. Alfrida Andersson   6. Gunnar Lundkvist   7. Inga-Britt Nilsson   8. Egon Andersson   9. Doris Rosenberg   10. Sten Jonsson   11. Harriet Sehlin   12. Tomas Napoleon Johansson   13. Hasse Sahlman   14. Ingemar Eliasson   15. Gun Andersson   16. Gun Forsberg   17. Bengt Mörtsell   18. Ingvar Berg   19. Alvar Lindström   20. Lennart Pettersson   21. Astrid Fackel   22. Kjell Eriksson   23. Maj-Lis Nilsson   24. Mary Israelsson   25. Marianne Olofsson   26. Göte Bylund   27. Mona Bylund  28. Barbro Erhardsson  29. Maria (Tuttan) Kihlgren  30. Karin Hamre  31. Nancy Johansson  32. Birgit Arvidsson  33. Karl-Ivar Andersson  34. Bo Forsberg  35. Kurt Åström

*  Lokalerna vid Röbro var tillfälliga baracker som kom att stå kvar och användas som småskola fram till 60-talet under namnet Parkskolan.
** Lennart med fru tog tillfället i akt och flög upp till Storuman. Redaktören träffade honom och hans klasskamrat från skoltiden i Storuman, Gunnar Lundqvist, på en fika den 15 juli 2008. Efter en sittning vid bibliotekets dator skingrades mystiken kring några frågetecken om namn på detta klasskort. Ett givande möte som kanske kommer att resultera i fler bilder så småningom.
Tack Lennart, hälsar Sören! (Red anm.; Lennart avled 2014!)

Ett kärt möte mellan två klasskamrater från tiden på Folkskolan i Storuman 1939.

Den 14 juli 2008 tog Lennart Pettersson med sig sin fru Sigrid och bilade upp till Storuman för att få några dagar med nostalgi i högsätet. Gunnar Lundqvist, sittande i mitten mellan makarna Pettersson, hade mycket att berätta om hur det varit att bo kvar i Storuman och sett ett samhälle som efter det att regleringen och utbyggnaden av vattenkraften i Umeälven färdigställts i mitten av 1960-talet tappat närapå två tredjedelar av befolkningen.


Klass 1 läsåret 1947/48

Detta klasskort har vi fått låna av Majvor Sandberg från Forsvik. Det är första klass läsåret 1947/48 på Folkskolan i Storuman. Känner du igen någon eller några på fotografiet? Använd delförstoringarna nedan för identifiering!

DELFÖRSTORING 1     DELFÖRSTORING 2

●  (4/10 2014) Lotten Semrén har tillsammans med Majvor Sandberg (25) identifierat 10 av de 28 eleverna på detta klasskort. /Tack!
 


Klass 1A 1948 eller Klass 2A 1949

Fotografen är okänd!

Här är ett härligt klassfotografi från juletid 1948 eller 1949. Karin Almerfors (nr. 5 på fotot), född Granholm och dotter till Bror och Ada Granholm, har skickat in detta foto från småskolan i Storuman. Det är i dagsläget oklart vilket år den okände fotografen var och hälsade på i skolan. Det är juletid och året bör vara antingen 1948 eller 1949. Lärarinnan, som inte är med på fotot, hette enligt uppgift Carin Dahlin.


Klass 1(A) - Storumans Folkskola  1950/51

Fotografen är okänd!

Fotografiet insänt av Lars-Göran Mattsson, Avesta, som skriver:

- Med på fotot hittar du  även Jonny Jansson. Jonny bodde på Vallnäset där hans familj hade en MC och Cykelverkstad. Sedermera flyttade de till Falun där de drev en MC-affär och verkstad. Blev rikskända som MC-Jansson i Falun. Rolf Lindal bodde efter Stenselevägen (sedermera Lyckselevägen och så småningom Blå Vägen) där de drev en gummiverkstad (Gummi Gustav). Där hade också Jan Sandgrens far Helge en cementfabrik.

Hälsningar Lars-Göran Mattsson

Redaktörens anmärkning:
Sölve Hedin har noterat att hans äldre bror Björn, som sedan många år är bosatt i Hovmantorp utanför Växjö, är med på detta klassfoto. Och eftersom han ser i stort sett likadan ut nu som under Storumantiden så hade redaktören inga som helst problem med att skriva rätt namn på rätt ansikte!

Nu fattas det bara ett namn. Lars-Göran Mattsson, Jonny Jansson, Monica Saetre (Lövgren, hennes föräldrar hade Lövgrens skoaffär i Storuman) och Ulla Georgsson har tillsammans fått fram namnen på de övriga. En av eleverna heter Gertrud "Jeja" Sundström.

●  (14/10 2014) Jan Sandgren från Varberg har forskat fram ett troligt efternamn till flickan längst upp till vänster på fotot. Hon heter Mabel och efternamnet är Lernemalm. Hon och hennes familj bodde under åren 1950-1952 på försvarets anläggning "Fortet" eller "Berget", som det också kallades, som låg strax utanför Storuman efter Sorselevägen. Mabel bor numera i Spanien.

Stig Kolbäck har hittat igen klasslistorna från inskrivningen till Folkskolan 1950. Där visar det sig att det var så många förstaklassare att eleverna indelades i två klasser, varav den ena är den som L-G Mattsson gick i och som du ser ovan! Han nämner dessutom att det finns två flickor som inte är identifierade. Dessa namn är Monica Hansson (nr 19 red. anm.), som kan vara "Tryckar-Hanssons" dotter. Den andra flickan är Inger Anita Lundberg (nr 6 red. anm.). Vem av dessa som är vem på bilden kan Stig inte avgöra. Kan du? Lärarinnan, som inte är med på klassfotot, hette Carin Dahlin enligt klasslistan.

Foto ur L-G Mattssons album!

Ni som kommer ihåg hur det såg ut runt Caltex-macken i korsningen Lyckselevägen och Stenselevägen, kanske känner igen huset på bilden till vänster. Det var här Lars-Göran bodde.

Här har vi markerat var huset var beläget.

Fotnot: Stugan fanns på denna plats sedan 30-talet. Platsen kallades i folkmun för "Svältåsen". Från 1964 och några år framåt drev Fred Pettersson sin SAAB-försäljning här. Byggnaden revs 1988.


Klass 1(B) - Storumans Folkskola (Backskolan) 1950/51

Fotografen är okänd!

Detta fina klasskort har vi fått av Stig Kolbäck som bor i Årsta, Stockholm. Han skriver:
- Vi hade Ester Sahlman som fröken. Våran skollokal låg i ett hus som fanns upp på backen bakom gamla Telegrafen, ungefär där Folkhögskolan ligger nu. Det fanns bara utedass kommer jag också ihåg.  När vi skulle ha gymnastik flyttades bänkarna åt sidan och så gjorde vi armar uppåtsträck. På vårterminen gjorde vi en cykelutflykt till vår fröken Ester Sahlmans bostad i Stensele där vi blev bjudna på saft och bullar. Om jag inte tar fel så kallades skolan för "Backskolan".
Red. anm: I boken "Från Luspen till Storuman" kan vi läsa att "Backskolan" låg på Elof Sahlmans Gård.
Stigs klasslista avslöjar namnen på alla elever och han har givetvis satt rätt namn på rätt ansikte. Det verkar ha varit ganska begränsat utrymme i klassrummet. Det ser ut som att svarta tavlan och kulramen upptar en hel kortvägg. Tänka sig att de flesta av dessa elever är nyblivna pensionärer och många har barnbarn som är äldre än dom själva var på detta klassfoto. "Tiden går men bilden består"  


Klass 4, Folkskolan läsåret 1951-52

Fotografen är okänd!

Detta klasskort från Folkskolan i Storuman har vi fått av Birgitta Fogelvik (Grenbäck) i Täby. Hennes mor Märta Grenbäck var ju som alla vet lärare vid Folkskolan och Centralskolan i Storuman i många år fram till 1976 då hon gick i pension. Hör gärna av dig till redaktionen om du vet mera om eleverna på detta fotografi.
En av eleverna, Monica George, skrevs in på realskolan hösten 1954. Om man utgår från att eleverna på detta klasskort går i 4:e till 6:e klass är kort taget någon gång mellan 1951 och 1954. Lokalen där detta kort är taget är EFS lokal på Skolgatan 28, granne med Birgits Mode. 1956 byggdes en ny lokal för EFS på Tärnavägen (nuv. Orrkvists Motor på Blå vägen 278).
Alla utom en är nu namngivna. Frånvarande: Bror Eskil Persson och Åke Janze.

22/7 2010: Carin Almerfors (stående längst till höger med flicknamnet Karin Granholm) har hört av sig och berättar att hon sedan länge bor i Ystad och numera även i Järfälla, Stockholm. Hon är dotter till Bror Granholm som på 1950- och 1960-talet hade en frisörsalong i bottenplanet på fastigheten där Jonssons Kläder huserade en gång i tiden. Carin har bidragit med ett flertal nya identifieringar på detta klassfotografi.


Klass 2(?) 1950/51(?)

Fotografen är okänd!

Jan Sandgren från Varberg har skickat in detta gamla klasskort som han fått låna av Anita Stenvall från Gävle. Anita är med på detta foto som femte flicka från vänster i mittersta raden. Vi har fått in ytterligare fyra identifieringar. En del av dessa elever gick sedermera på realskolan i Storuman och tog examen våren 1959. 12 elever är identifierade varav 3 är osäkra.
Känner du igen någon eller några på klasskortet och/eller vet du vilket år det är taget vill vi att du hör av dig till redaktionen och berättar.


Klass 3, Folkskolan 1951/52(?)

Fotografen är okänd!

Även detta kort har Anita Stenvall från Gävle lånat ut till Jan Sandgren från Varberg. Hon är själv med på bilden som fjärde från vänster (14) i mittersta raden. Vi har fått in ytterligare fem identifieringar. Årgången är inte klarlagd ännu och i vanlig ordning hoppas vi på din hjälp. En del av dessa elever gick sedermera på realskolan i Storuman och tog examen våren 1959. 9 elever är identifierade varav 3 är osäkra.
Känner du igen någon eller några på klasskortet vill vi att du hör av dig till redaktionen och berättar.


Folkskolan klass 5 1951/52

Fotografen är okänd!

Detta klasskort har vi fått låna av Majvor Sandberg från Forsvik. 25 elever poserar fint och magister Lindholm har ställt sig längst bak till höger. Känner du igen någon eller några av eleverna?

●  (7/10 2014) Lotten Semrén har tillsammans med Majvor Sandberg (20) identifierat 15 av de 25 eleverna på detta klasskort. /Tack!


Klass 4, Folkskolan  1952/53

Fotografen är okänd!

Detta klassfotografi har vi fått av Östen Bolstad (26), före detta Edström, Storuman. Han sitter längst fram till höger. Kortet är från hans egen klass på folkskolan i Storuman. Han har namngett de flesta. En elev (14) är inte identifierad och en annan elev (13) är namngiven med frågetecken. Lärarinnan heter Solveig Lindmark och står längst bak till höger i bild.


Klass 5, Folkskolan  1952/53

Fotografen är okänd!

Carin Almerfors (nr. 17 på fotot) har dammat av detta skolfoto från folkskolans årkurs 5 i Storuman. Realskolan i bakgrunden invigdes 1951. Lärarinnan till vänster i bakre ledet är Märta Grenbäck som i många år jobbade som lärare på Folkskolan eller Centralskolan som den så småningom kom att kallas.


Klass 2, Folkskolan  1953/54

Fotografen är okänd!

Bilden insänd av Jan Sandgren, som är med på bilden längst fram, trea från vänster. Här är det läge för dig som var med på tidigt 50-tal, att hjälpa till med identifiering av dessa elever. Solweig Engman (Dahlberg), Hörnefors, har identifierat en handfull av sina klasskamrater. Tack för det! Sen har Eva Wikström (Sundbom), nr. 10 på fotot, bidragit med resterande namn. Vi tackar än en gång!

Fotnot; Jämför bakgrunden på detta klassfoto med nästa foto härunder! Fotografierna är med all sannolikhet tagna vid samma tillfälle.


Klass 6, Folkskolan  1953/54

Fotografen är okänd!

Detta klasskort är ett bidrag från Carin Almerfors, Ystad. Hon är själv med i andra raden 5:a från vänster. Lärarinnan som står i bakre raden som 2:a från vänster är Märta Grenbäck. Denna klass har betydligt fler elever än läsåret innan där det förutom lärarinnan endast är 10 flickor och 6 pojkar med på klasskortet. Vi tror att vi nu namngett alla elever rätt.


Klass 5B, Backskolan  1956/57

Fotografen är okänd!

Detta klasskort är taget på Backskolan i Storuman. Jan Sandgren från Varberg, killen med glasögon i övre raden, har namngivit en del av sina kamrater. De som ännu inte är identifierade räknar vi med ska få namn med din hjälp.
Lena Olsson (12) har hittat sig själv på detta klassfoto. Hon heter Abrahamsson idag och bor i Degernäs, Umeå. Nu återstår det tre oidentifierade elever.


Klass 6B, Centralskolan  1957/58

Foto: Janses Fotografiska, Storuman

Här är ytterligare ett klassfoto insänt av Jan Sandgren, som själv är med på bilden (översta raden, tvåa från vänster). Tyvärr så har vi bara namn på nio av eleverna.Här är det läge för dig som var med på 50-talet, att hjälpa till med identifiering av  eleverna.Solweig Engman (Dahlberg), Hörnefors, har identifierat en handfull av sina klasskamrater. Tack för det!


Klass 4, Centralskolan  1957

Fotografen är okänd!

Detta klassfoto har vi fått låna av Ingrid Strandin som bor i Stockholm. Hon sitter vid skolbänken i främre raden, tvåa från höger. Ingrid och Greta Lindberg (Stenvall) har identifierat ett flertal av sina klasskamrater. Några namn fattas och där kan du kanske göra en insats.


Klass5, Centralskolan  1958

Foto: Janses Fotografiska, Storuman

Ytterligare ett klassfoto från Ingrid Strandin. Hon sitter i främre raden, tvåa från höger.Östen Norén och Greta Lindberg (Stenvall) har hjälpt till att sätta namn på sina klasskamrater.


Lucia i skolsalen 15 december 1959

Fotograf: C-O Nilsson

Här ser vi klass 5 på Centralskolan som låter Lucia med sitt följe sprida ljus i klassrummet. Året är 1959 och klassföreståndare är magister Herman Lindholm. Känner du igen Lucian och tärnorna?

Fler bilder från klassrummet hittar du HÄR!


Klass 4A, Centralskolan  läsåret 1961/62

Märta Grenbäck vid katedern, var lärare och klassföreståndare för dessa elever. Endast en handfull av dem bor kvar i Storuman.

1. Sören Hellqvist 2. Anders Sahlman 3. Gunnar Stenvall 4. Bengt Wikberg 5. Hans Gustafsson 6. Rolf Ludvigsson 7. Jan-Åke 'Gutte' Johansson 8. Sven Norman 9. Roland Rundblad 10. Göran Johansson 11. Märta Grenbäck (lärare) 12. Mona-Lisa Nilsson 13. Bernt-Uno Eiremo 14. Kerstin Ederlöf 15. Lennart 'Tage Dirty' Odeltorp 16. Margareta Annerman 17. Henry Olofsson 18. Else-Marie Hallin 19. Inger Norén 20. Inger Nilsson 21. Eva Segersten 22. Agneta Jansson 23. Ingrid Strandberg 24. Barbro Lindström 25.


Klass 4B, Centralskolan  läsåret 1961/62

Fotograf: C-O Nilsson

Göran Grubbström var lärare och klassföreståndare när dessa elever gick i fjärde klass. Christer Jonsson (3), Skellefteå, har skickat in detta fina klassfoto och dessutom identifierat samtliga av sina klasskamrater. Dan-Erik Wedbring (bor i Storuman) och Agneta Nordström (gift Karlsson, bor i Lycksele) varinte närvarande i klassen denna dag.


Klass6A, Centralskolan  1961-62

Detta klasskort är inskickat av Christina Landström (Lundmark på fotot!) som står trea från vänster i mittersta raden. Alla är identifierade.  


Lucia lussar för klass 4A 14 december 1961

Lucian Britt-Gunnel Bergström och hennes följe från klass 6A lussar för klass 4A den 14 december 1961. I nedre kant på fotot med ansiktet mot kameran ser vi Anders Sahlman och Lennart Odeltorp.


Samma klass som ovan med ur en annan vinkel.


Här har luciatåget förflyttat sig till Herman Lindholms klassrum där, vad vi tror, klass 5 huserade.


Här bjuder tomten på pepparkakor. Läraren Herman Lindholm sitter längst bak med sitt barnbarn.


Klass5A, Centralskolan  läsåret 1962-63

Fotograf: C-O Nilsson

Detta klassfoto hittades i skyltfönstret hos Nilssons Foto något år innan han lade ner sin fotoverksamhet. Bilden är tagen i klassrummet på andra våningens vänstra flygel på Centralskolan. 11 av 16 grabbar bär slips ... 1 av 9 tjejer gör detsamma! Alla är identifierade.


Klass 7, Centralskolan  1964

Fotografen är okänd!

Fotot inskickat av Jan-Åke Axelsson, Östersund. Sölve Hedin och Monica Lindberg har kompletterat med namn. Nu är det bara några frågetecken som behöver rätas ut.


Klass7, Centralskolan  1964-1965

Foto: C-O Nilsson

Detta klassfotografi taget den 3 juni 1965 är inskickat av Christer Jonsson, Skellefteå. Han har identifierat merparten av sina klasskamrater.


Klass 6A, Centralskolan  1964-1965

Foto: C-O Nilsson

En skolklass fotograferad den 3 juni 1965 med Centralskolan i bakgrunden. Bilden insänd av Ann-Mari Frohm (gift Johansson), Vännäs. Flickan nr. 14 är fortfarande inte identifierad!


Klass 6B, Centralskolan  1964-1965

Foto: C-O Nilsson

Här är ytterligare ett klasskort taget den 3 juni 1965. Vi gissar att klassen är 6B. Det börjar ramla in namn men fortfarande saknas identitet på 8 elever samt på lärarinnan.


Klass 5A, Centralskolan läsåret 1965-66

Fotografen är okänd!

Detta klasskort har vi fått av Jan-Olov Andersson. Han har identifierat alla utom en.


Klass 5 eller 6, Centralskolan 1967 eller 1968

Fotografen är okänd!

Detta fina kort kommer från Eivor Segerstens fotoalbum. Vi gissar att det är flickor ur klass 5 eller 6 på Centralskolan. Alla är nu namngivna.
Detta är kanske inget egentligt klasskort utan ett foto taget av någon annan anledning. Varför är det bara tjejer med på kortet? Fanns det inga grabbar i klassen? Flickorna ser ut att vara uppklädda för något, vad? Björkruskan som skymtar vid bron till höger tyder på att det är något speciellt som händer. Kan det helt enkelt vara skolavslutning?


Klass 6A, Centralskolan  1968-69

Fotografen är okänd!

Detta klassfoto har vi fått låna av Bengt Sjöstedt, Frösön, som hade Märta Grenbäck som klassföreståndare på Centralskolan i Storuman. Bengt, som står i bakre raden längst till vänster har identifierat alla sina klasskamrater.


Klass 4B, Centralskolan  1970-71

Fotografen är okänd!

Detta klassfoto har vi fått låna av Henrik Gustavsson (4), Storuman. Detta foto och de som följer nedan är tagna i gamla realskolan dit Centralskolan flyttade när det blev bestämt att den gamla anrika folkskolebyggnaden, som låg där Konsum ligger idag, skulle rivas.

  (5/4 2012) Noomi Hedestig (21) från Blaiken har mejlat in och namngivit i stort sett alla sina klasskamrater. Tack för det!
  (19/4 2012) Henrik Gustavsson (4) har kompletterat identifieringar och berättar att Rita Sehlström saknas på skolfotografiet. Han berättar också att fotot är taget i biblioteket som låg i rummet med panoramarutorna ut mot E12/E45.
  (19/4 2012) Stig Ådén, läraren på fotot (27) berättar att den andra eleven som saknas vid fotograferingstillfället är Rode Dahlgren.


Klass 4A, Centralskolan  1971-72

Fotografen är okänd!

Staffan Lindkvist har bidragit med detta klassfoto från Centralskolan 1971. Alla utom läraren är namngivna.


Klass4B, Centralskolan  1972/73

Fotografen är okänd!

Leif Samuelsson, Storuman,  har bidragit med detta fina klasskort och även namngivit dom flesta av hans klasskamrater. Kerstin Gideonsson har identifierat resterande utom en där vi fått namnet av Henrik Gustavsson i Storuman.


Klass5B, Centralskolan  1973/74

Fotografen är okänd!

Ytterligare ett klasskort från Leif Samuelsson och hans klass på Centralskolan. Gunilla Persson i Umeå och några fler har fixat till de namn på de flesta! Nu fattas det bara ett namn.


Klass 5A, Centralskolan  1974/75

Fotografen är okänd!

Rickard Wiklund har namngett samtliga elever på fotot. Fotografiet har vi fått av Per-Ola Hellqvist.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN