Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Realklassen 1964-1968

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

Realklasserna   4-årig 1964 - 1968
Uppdaterad 2018-02-10

  Klass 1  Läsåret 1964/65

(Fotografen är okänd!)

Bilden insänd av Sören Israelsson, Bergsäter. Samtliga elever är identifierade.

 Klass 24A   Läsåret 1965/66 Klassbild saknas!

 Klass 24B   Läsåret 1965/66

(Fotografen är okänd!)

Bilden insänd av Sören Israelsson, Bergsäter. Samtliga elever är identifierade.

  Klass 34A   Läsåret 1966/67 Klassbild saknas!
  Klass 34B   Läsåret 1966/67 Klassbild saknas!
  Klass 44A   Läsåret 1967/68

Klassfoto ur C-O Nilssons negativsamling. Alla elever är identifierade.

Red. anm.; De elever som tog realexamen våren 1968 var också de sista som gick i "gamla realskolan", d.v.s. den skola som numera heter Luspengymnasiet.
 

  Klass 44B   Läsåret 1967/68
Bilden insänd av Sören Israelsson, Bergsäter. Alla elever är identifierade.

Red. anm.; De elever som tog realexamen våren 1968 var också de sista som gick i "gamla realskolan", d.v.s. den skola som numera heter Luspengymnasiet.

Så här skrev Harald Eriksson i VK:

Den sista avslutningen
i Storumans realskola
Storuman (VK) Det var speciellt högtidligt vid torsdagens skolavslutning
vid  kommunala  realskolan i Storuman eftersom  det  var  den  sista års-
avslutningen  för  realskolan  i  de  lokaler  man  disponerat  sedan  1951.
Under    nästa    läsår   tas   nämligen   nya   högstadiebygget    i    bruk.

   Med anledning därav gav rektor Selfrid Gardfall en kort historik över skolan tillblivelse och utveckling alltifrån första läsåret 1947-48 och högre kommunala folkskolan fram till dagens avvecklingsskola. Bland eleverna i 1952 års kull befann sig två av de lärare, som idag tjänstgör vid skolan, nämligen Göran Grubbström och Bror Kristiansson. Rektor Gardfall lyckönskade den största kull gråmössor, 93 stycken, som någonsin avlagt realexamen under de 17 år skolan haft examensrätt.
   Skolkökslärarinnan Birgit Bruhn-Olofsson som tjänstgjort i Stensele sedan 1942 avtackades av Selfrid Gardfall, som överlämnade rosor från skolstyrelsen och en present från realskolan. Vidare överräcktes blommor till de avgående lärarna Margareta Mikaelsson, Marita Borell och Gösta Näslund.
Följande elever erhöll premier:
   Klass 4.4 A: Gunnar Stenvall, Karin Strandman, Roberto Varodell, Svante Öhnell.

   Klass 4:4 B: Dan Rönnholm, P.O. Linder, Stig Rönnholm, E Valfridsson, T Hellqvist, S Oskarsson, G Danielsson, B Andersson, B Holst, E Härgestam.

   Klass 3:3 A: I Mönch, A Bäcklund, A-G Edelbro, A-L Edelbro.
 

   Klass 3:3 B: T Öhnell, C G Edström, I Öberg, E Öberg, M Persson, S Karlsson, M Hellgren, G Hellström.

   Klass 3:4: M Sjöberg, V Lindgren, P Stenvall, P Stenvall, S Hörnkvist, G Svensson, B Sundström, L-Å Stenvall.

   Klass 2:3 A: M Flemming, P-A. Johansson, J-E Lönnback, E Lövgren, A Lundmark, H Lindkvist, G-I Berg, A Johansson.

   Klass 2:3 B: K-B Vestman, A Vestman, D Danielsson, G Sundström, K Gullhagen, A Lindberg.

   Klass 2:4: N-G Ulander, A-C Granberg, A Lövdahl, A Lövdahl, J-O Pennling, S Israelsson, E Lindberg.

   Klass 1:4 A: L Hansson, A-C Nilsson, B Bäcklund, Å Ekestorm, L Fransson, B-O Åström, Å Arklöf, J-O Andersson, E Vestman.

   Klass 1:4 B: G Sundström, S Sjöberg, J Jonsson, C Fredriksson, M Nilsson.

                                                                      H å d e
 


 
© Storumansajten.se