Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Realklassen 1965-1968

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

Realklassen  3-årig 1965 - 1968
Uppdaterad 2018-02-10

  Klass 13A Läsåret 1965/66   KLASSBILD SAKNAS!
  Klass 13B Läsåret 1965/66  KLASSBILD SAKNAS!
 Klass 23A Läsåret 1966/67   KLASSBILD SAKNAS!
 Klass 23B Läsåret 1966/67   KLASSBILD SAKNAS!
  Klass 33A Läsåret 1967/68
Fotograf: C-O Nilsson/Nilssons Foto
Fotografi ur C-O Nilssons negativsamling. Alla elever är identifierade.

Red. anm.; De elever som tog realexamen våren 1968 var också de sista som gick i "gamla realskolan", d.v.s. den skola som numera heter Luspengymnasiet.

 Klass 33B Läsåret 1967/68   KLASSBILD SAKNAS!

Så här skrev Harald Eriksson i VK:

Den sista avslutningen
i Storumans realskola
Storuman (VK) Det var speciellt högtidligt vid torsdagens skolavslutning
vid  kommunala  realskolan i Storuman eftersom  det  var  den  sista års-
avslutningen  för  realskolan  i  de  lokaler  man  disponerat  sedan  1951.
Under    nästa    läsår   tas   nämligen   nya   högstadiebygget    i    bruk.

   Med anledning därav gav rektor Selfrid Gardfall en kort historik över skolan tillblivelse och utveckling alltifrån första läsåret 1947-48 och högre kommunala folkskolan fram till dagens avvecklingsskola. Bland eleverna i 1952 års kull befann sig två av de lärare, som idag tjänstgör vid skolan, nämligen Göran Grubbström och Bror Kristiansson. Rektor Gardfall lyckönskade den största kull gråmössor, 93 stycken, som någonsin avlagt realexamen under de 17 år skolan haft examensrätt.
   Skolkökslärarinnan Birgit Bruhn-Olofsson som tjänstgjort i Stensele sedan 1942 avtackades av Selfrid Gardfall, som överlämnade rosor från skolstyrelsen och en present från realskolan. Vidare överräcktes blommor till de avgående lärarna Margareta Mikaelsson, Marita Borell och Gösta Näslund.
Följande elever erhöll premier:
   Klass 4.4 A: Gunnar Stenvall, Karin Strandman, Roberto Varodell, Svante Öhnell.

   Klass 4:4 B: Dan Rönnholm, P.O. Linder, Stig Rönnholm, E Valfridsson, T Hellqvist, S Oskarsson, G Danielsson, B Andersson, B Holst, E Härgestam.

   Klass 3:3 A: I Mönch, A Bäcklund, A-G Edelbro, A-L Edelbro.
 

   Klass 3:3 B: T Öhnell, C G Edström, I Öberg, E Öberg, M Persson, S Karlsson, M Hellgren, G Hellström.

   Klass 3:4: M Sjöberg, V Lindgren, P Stenvall, P Stenvall, S Hörnkvist, G Svensson, B Sundström, L-Å Stenvall.

   Klass 2:3 A: M Flemming, P-A. Johansson, J-E Lönnback, E Lövgren, A Lundmark, H Lindkvist, G-I Berg, A Johansson.

   Klass 2:3 B: K-B Vestman, A Vestman, D Danielsson, G Sundström, K Gullhagen, A Lindberg.

   Klass 2:4: N-G Ulander, A-C Granberg, A Lövdahl, A Lövdahl, J-O Pennling, S Israelsson, E Lindberg.

   Klass 1:4 A: L Hansson, A-C Nilsson, B Bäcklund, Å Ekestorm, L Fransson, B-O Åström, Å Arklöf, J-O Andersson, E Vestman.

   Klass 1:4 B: G Sundström, S Sjöberg, J Jonsson, C Fredriksson, M Nilsson.

                                                                      H å d e
 © Storumansajten.se