STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:


A R K I V

1966-1969
Uppdaterad 2019-05-19
                 1970-1973
Uppdaterad 2019-06-24

Brynolf Sigvard Hedström (1921 - 1999) jobbade som reporter för VF´s lokalredaktion i Storuman under många år. Större delen av hans fotografiska verk är enligt uppgift lagrade hos Västerbottens Länsmuseum i Umeå. Tyvärr lutar det åt att ingen nu levande kommer att få ta del av dess innehåll. En liten del av de negativ som finns sparade har glädjande nog sparats av en tidigare medarbetare på Västerbottens Folkblad och dessa har i sin tur överlämnats till Storumansajten.se.
Efterhand som arbetet med att skanna och i förekommande fall restaurera skadade negativ fortgår, kommer Storumansajten.se att presentera intressanta delar av fotosamlingen som berör vår kommun.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET        TILL TOPPEN